Jsem nadšená lektorka češtiny pro cizince. Mojí specializací je výuka výslovnosti.

Lektorům ukazuju, jak učit výslovnost beze strachu, s humorem a lehkostí.

Studentům pomáhám hravě překonávat bariéry a spletitosti češtiny.

Mým přáním a cílem je, abychom si všichni lépe rozuměli.

Učím češtinu jako cizí jazyk a specializuju se na výuku české výslovnosti.

Moje práce mě baví, naplňuje a pohání kupředu. Zároveň díky ní rostu nejen já, ale i lidi, s nimiž se setkávám. Cesta k tomu, co dnes dělám a co mě baví i živí zároveň, nebyla úplně přímočará.

Velké plány

V páté třídě jsem všechny přesvědčovala, že se budu živit hudbou.

V patnácti jsem si umanula, že budu učit lidi mluvit, pomáhat jim v tom, aby se jejich řeč nestala stigmatem a překážkou, ale prostředníkem a pomocníkem.

V devatenácti jsem se na vysněnou logopedii nedostala.

Realita je jiná

Zato mě přijali na obor Lingvistika - fonetika na Karlově univerzitě a zároveň se na Pražské konzervatoři rozhodli vylepšovat moji hru na fagot. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo přijetí na obor Český jazyk a literatura.

„Co s tímhle budeš dělat?“ ťukalo si moje okolí na čelo.

I já jsem před sebou měla mlhu hustou tak, že by se dala krájet. Ráda jsem se ztrácela v jazykových hříčkách, objevovala původ a vývoj češtiny, začítala se do příběhů české i světové literatury, pohupovala se v rytmu barokní basové linky.

Učit? Děkuju, nechci! I když...

Po tom, co jsem (vybavená skálopevným přesvědčením, že nikdy nebudu učit) odučila svůj první běh Fonetických cvičení na Letní škole slovanských studií FF UK, byla moje cesta o trochu míň zamlžená.

Poznání, že výuku jazyka a jeho zvuků je dobré opřít o rytmus, melodii, pohyb a dynamiku, mě nadchlo.

 

Poznání, že výuka češtiny jako druhého jazyka může být stejně napínavá jako příběhy Hercula Poirota a zábavná jako Saturnin, dodalo mému dalšímu směřování na obrátkách...

Už v tom jedu

Přihlásila jsem se na Kurz lektorských dovedností Centra pro integraci cizinců (http://www.cicpraha.org/). V roce 2011 mi v CIC umožnili otevřít vlastní otevřený kurz výslovnosti. Bez registrace, přijít mohl kdokoliv, kdo se chtěl seznámit s českou výslovností nebo ji vypilovat.

Rozzářené úsměvy desítek mých studentů, když se jim podařilo vyslovit hlásku, slovo, větu, mi dávaly najevo, že tahle práce má smysl.

Slunce v tunelu

Když za mnou přišla nadšená studentka z Japonska, které dělalo obtíže rozlišení hlásek r a l, s tím, že se jí podařilo říct, že e-mail poslala, a ne pos*ala a nikdo se jí v práci nesmál (!), moje cesta s čerstvým titulem v kapse začala získávat zřetelnější obrysy.

Jasný směr

V roce 2013 už jsem vedla první workshop o metodice výuky české výslovnosti. Mými workshopy, kterých se od té doby konaly zhruba dvě desítky v rámci různých institucí (CIC, James Cook Languages, ÚJOP UK, Meta o.p.s., Czech Courses, AUČCJ aj.), prošlo více než 200 lektorů a lektorek působících v Čechách i zahraničí.

Studentů, kteří ode mě dostali mapu k prozkoumávání zákoutí výslovnostního labyrintu, bylo už víc než 500. Některým stačilo ukázat jen směr, jiní se mnou prošli velký a místy náročný kus cesty. Samozřejmě byli i studenti, jimž se vydání po stopách výslovnosti nezdálo až tak potřebné a atraktivní. Ale takový už je život lektora :)

Další výzvy

Ve stejném roce jsem začala sbírat zkušenosti s výukou převážně rusky mluvících studentů na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK http://ujop.cuni.cz/strediska/praha-krystal.

Tady jsem později začala taky vést lekce české výslovnosti, věnovala jsem se i její metodice.
 
Za ta léta jsem shromáždila velké množství inspirace, nápadů, cvičení pro různé úrovně i národnosti.

A protože bych chtěla, abychom si všichni rozuměli, ráda se s Vámi o ně podělím.

Vydejte se se mnou objevovat českou výslovnost.

Prozkoumáme ji a posvítíme si do temných zákoutí, kde teď možná ztrácíte pevnou půdu pod nohama.